Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok, ki določa, da se začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo. Z načinom pouka na daljavo so učence od 6. do 9. razreda seznanili razredniki, prav tako bodo razredniki z načinom dela na daljavo seznanili mlajše učence (od 1. do 5. razreda) in njihove starše.

Nujno varstvo bo  organizirano za učence, katerih sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Šola za učence od 1. do 3. razreda, ki so vključeni v nujno varstvo zagotovi šolsko prehrano. Za učence, ki se izobražujejo na daljavo šola organizira in zagotavlja topli obrok v skladu z okrožnico št. 6030-1/2020/88 z dne 4. 11. 2020 in okrožnico št. 6030-1/2021/10 z dne 20. 1. 2021, kar pomeni, da so učenci in dijaki upravičeni do toplega obroka, če izpolnjujejo pogoje, določene s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

–   da imajo  stalno prebivališče v občini Prevalje,

–  da  povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo.

Kontaktni podatki za prijavo: telefon: 02 82 34 513:

  • V četrtek med 7.00 – in 8.00 za četrtek in petek, sicer pa
  • 1 delovni dan pred prevzemom kosila (npr. petek za ponedeljek …)

Kosilo lahko prevzamete vsak dan med 11.30 in 12.00 v šolski kuhinji – vhod iz zadnje strani šolske stavbe (pri šolskem igrišču).

dr. Andreja Tinta, ravnateljica

Related Images:

(Skupno 139 obiskov, današnjih obiskov 1)