NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI >>> 

OBRAZCI ZA SUBVENCIJE (STARŠI) 2022 – 2023

Subvencioniranje letne šole v naravi

Subvencioniranje zimske šole v naravi

Subvencioniranje naravoslovnega tedna v CŠOD

 

SVET STARŠEV 2021 – 23 – 24

Zapisnik 1. seje 2023

 

SVET STARŠEV 2021 – 22 – 23

Zapisnik 1. seje 2021

Zapisnik 2. korespondenčne seje 2022

Zapisnik 3. seje 2022

Zapisnik 4. seje 2022

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2022/23

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2022/23

ZAPISNIK 4. seje sveta staršev v šolskem letu 2022/23

IZJAVA ZA E-REDOVALNICO: Lopolis – eRedovalnica – izjava

VZGOJNI NAČRT 2021-2026: VZGOJNI NAČRT 2021-2026

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA: PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

EVIDENTIRANJE KOSIL S POMOČJO KLJUČKOV: evidentiranje kosil

HIŠNI RED: HIŠNI RED

PRAVILNIK: Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE 2023/2024: LDN 2023/2024

PUBLIKACIJA OŠ FRANJA GOLOBA PREVALJE 2022/2023: PUBLIKACIJA 2022 23

PROTOKOL SAMOTESTIRANJA: KLIK

VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC / ŠOLO PO PREBOLELI NALEZLJIVI BOLEZNI ALI OKUŽBI – SMERNICE: Vkljucitev Otrok_BOLEZEN_ivz_smernice

ZAPISNIKI SEJ SVETA ZAVODA: Zapisnik 14. seje

E-REDOVALNICA: (IZJAVA-e-redovalnicaeRedovalnica_navodilazavstop)

STATUS ŠPORTNIKA: (obrazec_1_status_sportnika_bobrazec_2_status_sportnika_a,

obrazec_3_dokazila_o_dosezkihobrazec_4_prenehanje_statusa_sportnika,

obrazec_5_individualni_program_treniranjaobrazec_5_povecan_obseg_treningov

pravilnikobrazec_6_odsotnost_od_pouka

KRITERIJI ZA ZLATO PETKO: Kriterij odličnega učenca

 

 

(Skupno 4.722 obiskov, današnjih obiskov 3)